در ادامه این مطلب میتوانید فایل های کتاب پایه نهم را دانلود نمایید.

 

 

 

در ادامه این مطلب میتوانید فایل های کتاب پایه نهم را دانلود نمایید.

 

کتاب ریاضی نهم

http://www.chap.sch.ir/sites/default/files/lbooks/94-95/556/C133.pdf

کتاب علوم تجربی نهم

http://www.chap.sch.ir/sites/default/files/lbooks/94-95/556/134.pdf

کتاب فارسی نهم

http://www.chap.sch.ir/sites/default/files/lbooks/94-95/556/131.pdf

کتاب پیام های آسمانی نهم

http://www.chap.sch.ir/sites/default/files/lbooks/94-95/556/C135.pdf

کتاب آموزش قرآن نهم

http://www.chap.sch.ir/sites/default/files/lbooks/94-95/556/C142.pdf

کتاب آمادگی دفاعی نهم

http://www.chap.sch.ir/sites/default/files/lbooks/94-95/556/C144.pdf

کتاب مطالعات اجتماعی نهم

http://www.chap.sch.ir/sites/default/files/lbooks/94-95/556/C138.pdf

کتاب کار و فناوری نهم

http://www.chap.sch.ir/sites/default/files/lbooks/94-95/556/C136.pdf

کتاب فرهنگ و هنر نهم

http://www.chap.sch.ir/sites/default/files/lbooks/94-95/556/C139.pdf

کتاب عربی نهم

http://www.chap.sch.ir/sites/default/files/lbooks/94-95/556/C141.pdf

کتاب آموزش مهارت های نوشتاری نهم

http://www.chap.sch.ir/sites/default/files/lbooks/94-95/556/C131-1.pdf

کتاب زبان انگلیسی نهم

http://www.chap.sch.ir/sites/default/files/lbooks/94-95/556/001-136%20-%20C140.pdf

کتاب کار زبان انگلیسی نهم

http://www.chap.sch.ir/sites/default/files/lbooks/94-95/556/001-104-C140-1.pdf

منبع: سایت اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی